V-та конференция на министрите на труда и заетостта
по линия на Евро-Азиатския диалог (ASEM-LEMC)
 3-4 декември 2015, София

 
BG EN
Facebook Twitter YouTube
 

Конференцията по линия на Евро-Азиатския диалог завърши с приемане на стратегически документ от глобално значение

Конференцията по линия на Евро-Азиатския диалог завърши с приемане на стратегически документ от глобално значение

„Конкуренцията между икомониките на държавите не може да се основава на лоши условия на труд и ниско заплащане“, категоричен беше вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин пред медии, след края на Петата конференция на министрите на труда и заетостта по линия на Евро-Азиатския диалог (ASEM- LEMC), на която домакин беше Министерството на труда и социалната политика.Събитието се проведе в съорганизация с Европейската комисия и на него в София участие взе и еврокомисарят по заетостта Мариане Тисен.

 

„Форумът бе много успешен, защото в него се включиха представители от 44 държави и няколко международни организации“, обобщи вицепремиерът. Той изтъкна, че декларацията, която делегатите приеха в края на двудневния форум, представлява важен стратегически документ, който ще бъде основа на бъдещи целенасочени дискусии между страните от Европа и Азия, насочени към подобряване на условията на труда и социалната закрила за работещите на двата континента. Отново на преден план беше поставена и темата за младежката безработица. Обсъдени бяха възможностите за насърчаване на заетостта сред младежите и увеличаване на възможностите, които държавите предоставят на своите млади хора, така че да ги задържат да се развиват, да работят и да се реализират в тях.

 

Висока оценка за конференцията даде и еврокомисарят по заетостта Мариане Тисен, която определи като „значими“ постигнатите по време на събитието резултати, синтезирани в т.нар. „Софийска декларация“. „Най-важното в този форум беше възможността за презаявяване на партньорствата между отделните държави от Европа и Азия, с което се изрази готовност за въвеждане на общи стандарти в условията на труд и социална защита“, каза тя. Еврокомисарят също подчерта, че за изпълнение на заложените цели в приетата „Софийска декларация“ са нужни усилията не само на публичните власти, но и на социалните партньори.

 

 „В декларацията са очертани отделни политики, разкриващи общ път, който предстои да се извърви в сътрудничество между отделните страни, така че да се изгради конкретен механизъм за преодоляване на общите проблеми, свързани със заетостта и социалната закрила. На форуми като този става съвсем ясно, че независимо от мащабите, в глобализирания свят, в който живеем, проблемите на отделните държави са доста идентични и само заедно бихме могли по-бързо и по-ефективно да търсим тяхното решение“, поясни още министър Калфин. Той подчерта, че на състоялата се работна среща между синдикални и работодателски организации от страните-участници в Евро-Азиатския диалог, за пръв път участниците са постигнали общо споразумение, свързано с необходимостта от действия, които да се предприемат за подобряване на работната среда, условията на труд и социалната закрила на работещите. „Вероятно най-важното послание от дискусията между социалните партньори беше, че за в бъдеще те ще имат значително участие в политиките и мерките за подобряване условията на труд и повишаване на социалната закрила“, обобщи министърът.

 

Проведената Пета конференция на министрите на труда и заетостта по линия на Евро-Азиатския диалог е най-голямото международно събитие на високо равнище, проведено в България през 2015 г., и постигнатите резултати са основа за още по-задълбочено партньорство между държавите от двата континента в сферата на заетостта, подчерта още вицепремиерът.

 

Декларацията може да изтеглите от ТУК.

THE OFFICIAL INFORMATION PLATFORM OF THE ASIA-EUROPE MEETING (ASEM)


Министерство на труда и социалната политика
 
Европейска комисия
 
ASEM InfoBoard