V-та конференция на министрите на труда и заетостта
по линия на Евро-Азиатския диалог (ASEM-LEMC)
 3-4 декември 2015, София

 
BG EN
Facebook Twitter YouTube
 

Контакти

ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕСЦЕНТЪР НА ФОРУМА
 
Елена Велкова
 
ел. поща  Elena.Velkova@mlsp.government.bg
мобилен телефон +359 882 825 532
 
 
Кремена Георгиeвa
 

ел. поща kremena.georgieva@mlsp.government.bg
мобилен телефон +359 888 258 229
 
Калоян Кръстев
 

На разположение за предоставяне на информация на медиите и планиране на интервютата
 
ел. поща pr1@mlsp.government.bg
 
мобилен телефон 0882 82 54 55
 
Вергиния Власакиева
 
 
На разположение за въпроси, свързани с акредитацията и получаване на готовите баджове
 
ел. поща vlasakieva@mlsp.government.bg
 
мобилен телефон 0882 82 54 56
 
 
Aкредитация за журналисти

THE OFFICIAL INFORMATION PLATFORM OF THE ASIA-EUROPE MEETING (ASEM)

Министерство на труда и социалната политика
 
Европейска комисия
 
ASEM InfoBoard