V-та конференция на министрите на труда и заетостта
по линия на Евро-Азиатския диалог (ASEM-LEMC)
 3-4 декември 2015, София

 
BG EN
Facebook Twitter YouTube
 

V-та конференция на министрите на труда и заетостта по линия на Евро-Азиатския диалог (ASEM-LEMC)

V-та конференция на министрите на труда и заетостта по линия на Евро-Азиатския диалог (ASEM-LEMC)

V-та конференция на министрите на труда и заетостта по линия на Евро-Азиатския диалог (ASEM-LEMC)  

THE OFFICIAL INFORMATION PLATFORM OF THE ASIA-EUROPE MEETING (ASEM)


Министерство на труда и социалната политика
 
Европейска комисия
 
ASEM InfoBoard