V-та конференция на министрите на труда и заетостта
по линия на Евро-Азиатския диалог (ASEM-LEMC)
 3-4 декември 2015, София

 
BG EN
Facebook Twitter YouTube
 

Социалната закрила - водеща тема в третата сесия от конференцията

Социалната закрила - водеща тема в третата сесия от конференцията

Социалното развитие и подобряването на социалната закрила на работещите, беше водещата тема в изказванията на делегатите през последната – трета работна сесия от конференцията.

Модератор на сесията беше министърът на труда на Бангладеш – Муджибул Хаки.

 

THE OFFICIAL INFORMATION PLATFORM OF THE ASIA-EUROPE MEETING (ASEM)


Министерство на труда и социалната политика
 
Европейска комисия
 
ASEM InfoBoard