V-та конференция на министрите на труда и заетостта
по линия на Евро-Азиатския диалог (ASEM-LEMC)
 3-4 декември 2015, София

 
BG EN
Facebook Twitter YouTube
 

Форумът „Европа-Азия" (AСEM)

Форумът „Европа-Азия

Партньорството между Азия и Европа обхваща 60% от световното население, 70% от световната търговия и половината от брутния вътрешен продукт на планетата.

АСЕМ е идеален форум за засилване на икономическото сътрудничество, активизиране на политическия диалог по глобални и регионални въпроси и задълбочаване на партньорствата.

Форумът „Европа-Азия“ (AСEM)

THE OFFICIAL INFORMATION PLATFORM OF THE ASIA-EUROPE MEETING (ASEM)


Министерство на труда и социалната политика
 
Европейска комисия
 
ASEM InfoBoard